Korona asettaa matkailutoimijat uusien haasteiden eteen. Matkailu on murroksessa ja alan asiantuntijat ovat esittäneet tämän olevan mahdollisuus kotimaan matkailun kehittämiselle. Mukkulan kartano voi palvelujaan uudistamalla hyödyntää tämän lähimatkailun nousun mukanaan tuoman mahdollisuuden.

Kirjoittajat: Katri Virtanen & Sami Heikkinen

Miten tietoa kerättiin?

Katri Virtasen (2020) opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää minkälaisia palveluja kuluttaja-asiakkaat lahtelaiselta Mukkulan Kartanolta haluavat ja kuinka Mukkulan Kartano tähän kysyntään voi vastata. Asiakkaiden tarpeita tutkittiin netissä täytettävän kyselyn avulla. Kyselyn lisäksi käytettiin benchmarking-menetelmää, jonka avulla tutustuttiin kilpaileviin yrityksiin. Mukkulan Kartano kuuluu Vanajanlinna Groupiin. Konsernin muiden kohteiden tarjoamiin palveluihin tutustuttiin haastattelemalla kohteiden vastuuhenkilöitä.

Tänä päivänä kartanoita remontoidaan jatkuvasti vastaamaan tämän päivän matkailutarpeita (Takala 2017). Benchmarkingin kohteina olleet kartanot tarjoavat palveluitaan niin yritysasiakkaille, kuin yksityisasiakkaillekin. Vanajanlinna Groupin kohteissa toimintatapa on samanlainen. Haastattelujen mukaan palveluja saattaa olla hankala kehittää, jos asiakassegmentin volyymi on pieni.

Miten kilpailijat toimivat?

Kilpailevia yrityksiä tutkittiin benchmarking-menetelmällä, jossa alalla paremmin toimivan kilpailijan toimintatapoja sisäistetään ja sovelletaan omassa yrityksessä (Tuominen 2016, 6-9).

Jokelan Kartano, Messilän Kartano, Töyrylän Kartano ja Virtaan Kartano toimivat nettisivujensa antamien tietojen mukaan melko samalla tavalla, kuin Mukkulan Kartano. Kaikki tarjoavat majoitus- ja ravitsemusalan palveluita eroinaan saatavilla olevat asiakaskapasiteetit. He tarjoavat erilaisia aktiviteetteja yhteistyökumppaneiden avulla tai mahdollistavat saunatilojen vuokraamisen. Yhteisenä piirteenä kaikilla oli tilauspohjalta avoinna oleminen. (Jokelan Kartano 2020, Messilän Kartano 2020, Töyrylän Kartano 2020, Virtaan Kartano 2020.)

Millaisia toiveita kuluttaja-asiakkaille on?

Asiakastyytyväisyyden takaa asiakaslähtöinen palvelu. Asiakas on tunnettava hyvin ja pyrkimys on pystyä ennakoimaan asiakkaan tarpeita. (Puustinen ja Rouhiainen 2007, 135-136.) Potentiaalisille asiakkaille suunnatulla kyselyllä haluttiin selvittää kuluttaja-asiakkaiden tarpeita, sekä tämänhetkisiä mielikuvia Mukkulan Kartanosta. Vastaajilla oli kiinnostusta tulla näkemään ja kokemaan Mukkulan Kartano, mutta esteiksi nousivat muun muassa hinta, sekä tiedon puute. Erityisesti ihailtiin Mukkulan Kartanon kaunista miljöötä. Pieni osa vastaajista oli käyttänyt Mukkulan Kartanon palveluja ja palaute oli pääasiassa positiivista.

Tutkimustulokset osoittivat, että kysyntä ja tarjonta ei tällä hetkellä kohtaa. Vastaajat toivoivat kilpailukykyisempiä hintoja. Yleistä tuntui olevan myös tiedon puute tarjolla olevista palveluista, sillä osa vastaajista ei tiennyt, että Mukkulan Kartanolla on toimintaa. Kaikkia Mukkulan Kartanon palveluja kohtaan oli kuitenkin kiinnostusta, joten tarjonta täytyy saada vastaamaan kysyntää. Kyselyyn vastasi pääasiassa päijäthämäläisiä, joten majoitukselle ei koettu kyselyn perusteella tarvetta.

Miten kuluttaja-asiakkaiden toiveisiin voidaan vastata?

Kuluttaja-asiakkaat käyttävät ravintolapalveluja melko paljon. Viikonloppuisin ravintolat ovat monesti täynnä pöytävarauksista. Tämä osoittaa sen, että palveluja kyllä käytetään, kun ne ovat saatavilla.

Mukkulan Kartano ei tällä hetkellä tarjoa À la carte -palveluja, mutta niiden kokeileminen kannattaa. Kokeiluun voi ryhtyä esimerkiksi tarjoamalla À la carte -illallisia kerran viikossa. Kokeilun avulla voidaan selvittää ovatko asiakkaat kiinnostuneet Mukkulan Kartanon ravintolapalveluista. Näinä iltoina lasillisia kaipaavat asiakkaat voivat saapua nauttimaan miljööstä viinilasillisen ääreen. Tällainen toiminta erottaisi Mukkulan Kartanon myös kilpailevista yrityksistä.

Majoituspalveluista tulee luoda paikallinen elämys asiakkaalle. Aviopareille voidaan tarjota romanttisia yöpymispaketteja vuosipäivien kunniaksi. Myös muut asiakkaat huomioidaan tarjoamalla tutustumishintaisia yöpymisiä, jotka mahdollistavat tutustumisen kartanorakennukseen ja sen historiaan.

Mukkulan Kartano sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Lahden keskustasta, joten asiakkaalle täytyy tarjota mahdollisimman helppo saavutettavuus. Asiakasta täytyy informoida bussiaikatauluista, miten Mukkulan Kartanolle pääsee. Lisäksi nettisivuilta tulee löytyä kaikki tarpeellinen tieto vaivattomasti. Nettisivujen juhlaosioon on luotu kehitysehdotus (Kuva1.) esimerkkinä siitä, mitä nettisivuilla tulisi asiakasta varten olla. Näin lisätään informaatiota ja jäädään varmemmin asiakkaan mieleen. Koska asiakkaat viehättyvät nimenomaan Mukkulan Kartanon miljööstä, on järkevää nostaa sitä esiin markkinoinnissa.

Nettisivujen kehitysehdotus (Kuva: Virtanen 2020)
Kuva 1. Nettisivujen kehitysehdotus (Kuva: Virtanen 2020).

Lopuksi

Kartanot tarjoavat kuluttaja-asiakkaille mahdollisuuden eskapismiin. Korona lisää kysyntää lähimatkailukohteille. Virtasen opinnäytetyön tulokset ovat siten aivan ajan hermolla. Sopiva yhdistelmä perinteistä kartanotunnelmaa, muista saman konsernin kohteista lainattuja toimintamalleja ja annos uusia ideoita voivat tarjota Mukkulan kartanolle mahdollisuuden nousta esiin yhtenä lähimatkailukohteena vain reilun tunnin päässä pääkaupunkiseudulta.

Lähteet

Jokelan Kartano 2020. Nettisivut. [viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: https://www.jokelankartano.mobi/fi

Messilän Kartano 2020. Nettisivut. [viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: https://www.messila.fi/fi/vuokratilat-lahti

Puustinen, A. & Rouhiainen, U-M. 2007. Matkailumarkkinoinnin teorioita ja työkaluja. Helsinki: Edita.

Takala M. 2017. Itä-Helsinki tarjoaa kartanoromantiikkaa. [viitattu 26.1.2020]. Saatavissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ita-helsinki-tarjoaa-kartanoromantiikkaa/42da69fd-e076-3d89-bfd0-b737b2eca724

Tuominen K. 2016. Introducing Benchmarking. [viitattu 9.2.2020]. Saatavissa: https://masto.finna.fi/Record/nelli16_phkk.3710000001418663

Töyrylän Kartano 2020. Nettisivut. [viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: http://toyrylankartano.fi/fi/

Virtaan Kartano 2020. Nettisivut. [viitattu 16.4.2020]. Saatavissa: https://www.virtaankartano.fi/

Virtanen K. 2020. Palvelun kehittäminen asiakastutkimuksen avulla : case Mukkulan Kartano. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketoiminta yksikkö. Lahti. [Viitattu 27.4.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004245845

Kirjoittajat

Restonomi (AMK opiskelija) Katri Virtanen työskentelee Mukkulan kartanossa

FM, KTM Sami Heikkinen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/1220369 (CC0)

Julkaistu 29.4.2020

Viittausohje

Virtanen, K. & Heikkinen, S. 2020. Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua.  LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/oletus/jotain-uutta-jotain-vanhaa-jotain-lainattua/