Google Discover on Googlen tarjoama paikka sisällöntuottajille ja uutistoimistoille, jossa myös mainokset ovat automaattisesti mielenkiinnon perusteella kohdentuvia. Sisällöntuottajan ja markkinoijan kannalta palvelu auttaa saamaan tuotteen tai artikkelin näkyville Googlen omistamille alustoille.

Kirjoittajat: Veera Jussila, Onni Oja, Sari Nyman ja Ritva Kinnunen

Google Discover

Google Discover on sisältöä esiintuova syöte, joka näkyy käyttäjälleen Google Home- sovelluksen kautta. Discover on Googlen oman Home-sovelluksen sisällä erikseen käyttäjälle luotu sisältönäkymä, joka tuo käyttäjälle esiin mahdollisesti kiinnostavia aiheita ja uutisia. Pääosin Google Discover on tuotettu etenkin Androidin käyttäjille, mutta on myös käytössä muille eri käyttöjärjestelmien käyttäjille. (Konttinen 2018.)

Discoverin tarjoaman syötteen tarkoituksena on tuottaa entistä paremmin käyttäjää kiinnostavaa verkosta löytyvää sisältöä. Kiinnostuksen kohteet perustuvat käyttäjän Googlen palveluiden kautta tapahtuviin toimintoihin ja seurantaan. (Konttinen 2018.)

Discover voi tuottaa myös sisältöä, jonka uskotaan herättävän käyttäjän mielenkiinnon. Käyttäjälle (ks. kuva 1) tuotettu sisältö onkin usein ajankohtaista, kuten uutisia, mutta sisältö voi olla kyseisen päivän tapahtumien lisäksi vanhempaakin. Sovelluksessa käyttäjä pystyy myös seuraamaan omia hakutapahtumiaan sekä ymmärtämään paremmin mihin toimintoihin oman käytön luomaa dataa käytetään sovellusta kehittäessä sekä sisältöä tuotettaessa. (Suomen Digimarkkinointi Oy 2020.)

Käyttäjän luomaa dataa voidaankin hyödyntää myös käyttäjille tuotetun sisällön tehostamisessa. Sisällöntuottaja voi käyttää Google Discoveria ja saa sen avulla esiin paremmin käyttäjien kiinnostuksen kohteet ja näkee, mitkä asiat ihmisten toiminnassa nousevat esille parhaiten. Google Discover tarjoaa myös tutkimusraportin, joka kertoo kävijävirran sekä hakutuloksiin pohjautuvan tiedon, minkä perusteella nähdään myös millainen sisältö lukijoita kiinnostaa ja miten sisällön pariin on alun perin päädytty. (Schwartz 2019.)

Kuva 1. Näyttökuva Google Discoverin näkymästä (Kuva: Olli Oja 2020)

Maksettu mainonta Discoveryssa

Toistaiseksi Google Discoveryssa mainoksilla on hyvä huomioarvo ja klikkaukset edullisia, koska Suomessa kyseisessä mainoskanavassa kilpailu on vielä vähäistä. Mainonnan hallinnointi on haastavaa. Tekoäly hoitaa suurimman osan kohdennuksista, sekä hintatarjoukset ja kohdistaminen toimivat kampanjassa automaattisesti. Google päättää klikkauksen hinnan, paikat, joissa mainokset näkyvät, ja sen, minkä verran mainoksia näkyy kullakin alustalla. Testien mukaan pienellä mainosbudjetilla voidaan saavuttaa jo hyviä tuloksia ja suhteessa hintaansa, mainokset saavuttavat huomioarvoa sekä niiden klikkausprosentti on suurempi. (Suomen Digimarkkinointi Oy 2020.)

Google Discovery kampanjaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kampanjoille asetetut säännöt ja kriteerit. Discovery-mainoskampanjat tulee luoda siten, että ne ovat Google Ads –käytäntöjen ja personoitua mainontaa koskevien ohjeiden mukaisia. Mainokseen ei ole sallittua lisätä esimerkiksi toimintakehotuselementtejä, kuten klikattavia tekstejä tai painikkeita, tai niitä jäljitteleviä elementtejä, vaikka näitä ei voisikaan klikata. (Google 2020.)

Kuinka Discoveryyn pääsee?

Googlen automatisoidut järjestelmät tuovat Discoveriin sisältöä E-A-T-perusteisesti eli sivustoista, jotka ilmaisevat asiantuntemusta ”expertise”, auktoriteettiasemaa ”authoritativeness” ja luotettavuutta ”trustworthiness”. Mikäli luotu sisältö on Discoverin sisältökäytäntöjen mukainen ja Google on lisännyt sen hakemistoonsa, voi se automaattisesti näkyä Discoverissa eikä mitään erityisiä tageja tai strukturoitua dataa vaadita. On kuitenkin huomioitava, että vaikka sisältö täyttäisi edellytykset ja voisi näkyä Discoverissa, ei se välttämättä näy siellä. (Google 2020)

Googlen (2020) ohjeistuksen mukaan sisällöntuottaja voi kasvattaa onnistumisen todennäköisyyttä sille, että luotu sisältö näytetään Discoverissa varmistamalla seuraavia asioita:

  • Sisältö on ajankohtaista ja kiinnostavaa
  • Otsikot kuvaavat sisällön ydintä, mutta kuitenkin välttäen ”klikkiotsikoita”
  • Sisällössä on käytetty mielenkiintoisia ja korkealaatuisia kuvia
  • Sisältö on luotettavaa ja avointa eli käytetään selkeitä päivämääriä, yhteystietoja sekä tietoja kirjottajasta, julkaisusta ja julkaisijasta
  • Tulisi välttää kiinnostavuuden manipulointia eli keinoja, jotka esimerkiksi herättävät sairaalloista uteliaisuutta tai raivoa

Kuinka paljon kävijöitä Google Discover voi tuoda?

Julkaisija saa kävijöiden saapumisesta jonkin verran tietoa Google Analyticsista, mutta tarkkaa tietoa näkyy vasta noin 2-3 päivän päästä Googlen Search Console-palvelusta. Kävijämäärät näkyvät raportinomaisesti, ja niistä voi selvittää kävijämäärien lisäksi myös näyttökerrat, eli näkymät Discoveryssa (kuva 2)

Kuva 2. Näyttökuva Search Console raportista (Kuva: Veera Jussila 2020)

Tätä artikkelia varten haastateltujen pitkän linjan sisällöntuottajien dataa tarkastelemalla voidaan arvioida, että Discoveryn tuomien uusien kävijöiden määrä vaihtelee suuresti. Käsityökekkerit, Lähiömutsi ja Valeäiti- sivustot ovat kaikki saaneet näkyvyyttä Google Discoveryssä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 200–99 300 näyttökertaa, joista sivustoille on tullut yhteensä 720-12 100 klikkausta. (Jussila 2020; Kettunen 2020; Valtari 2020)

Sattumanvaraisesti Discoveryyn nousseiden artikkeleiden lukijamäärissä on siis isojakin vaihteluita. Parhaimmillaan artikkeli saa Discoveryssa jopa yli 44 000 näyttökerran näkymän palvelussa ilmaiseksi, ja tuo sieltä parin päivän aikana jopa 3 600 uutta lukijaa.

Mielenkiintoisinta mainostajan näkökulmasta on, että Discover-syötteeseen ovat nousseet niin tavalliset blogitekstit, kuin myös kaupallisessa yhteistyössä tehdyt artikkelitkin. Eniten lukijoita tuoneet julkaisut ovat olleet myös keskenään erilaisia sisällöltään kuten kasvomaskien ompeluohje ja mustaviinimarjan lehdistä tehdyn juoman ohje. Lukijoita kiinnostaneet artikkelit menestyvät Discoveryssä siis parhaiten. (Jussila 2020; Valtari 2020)

Miten hyötyä Discoverysta

Yhteenvetona voidaan todeta, että Google Discovery on erinomainen mainosalusta uudelle brändille tai tuotteelle. Googlen uutissyötteeseen voi siis päästä maksuttomasti artikkelin tai blogin kautta, tai maksetulla Google-mainonnalla. Etulyöntiaseman voivat saada ne brändit, jotka ottavat haltuun tämän mainos- ja syötealustan ennen muita.

Maksuttomien artikkelien sisällöissä tulee siis panostaa yhä enemmän laadukkaaseen ja lukijoita kiinnostavaan sisältöön. Markkinoija voi taas panostaa suoriin mainoksiin Google Discoveryssä, tai markkinoida yhdessä sisällöntuottajan artikkelien kautta. Eli pienellä, tai jopa olemattomalla budjetilla voi saavuttaa hyviä tuloksia, verrattuna muihin alustoihin.

Lähteet

Google. 2020. Google Discover and your website. [Viitattu 21.10.2020]. Saatavissa: https://support.google.com/webmasters/answer/9046777?hl=en

Google. 2020. Discovery-mainosmuodon vaatimukset. [Viitattu 25.10.2020]. Saatavissa: https://support.google.com/adspolicy/answer/9311119?hl=fi

Jussila, V. 2020. Yrittäjä, Käsityökekkerit-sivusto. Haastattelu 20.10.2020.

Kettunen, H. 2020. Yrittäjä, Valeäiti-sivusto. Haastattelu 7.10.2020.

Konttinen, E. 2018. Mobiili.fi. Google tekee monia uudistuksia hakuun – merkittävä muutos myös Googlen mobiiliin etusivuun. [Viitattu 15.10.2020]. Saatavissa: https://mobiili.fi/2018/09/25/google-tekee-monia-uudistuksia-hakuun-merkittava-muutos-myos-googlen-mobiiliin-etusivuun/

Schwartz, B.  2019.  Google Search Console adds Discover report. [Viitattu 15.10.2020]. Saatavissa: https://searchengineland.com/google-search-console-adds-discover-report-315192

Suomen Digimarkkinointi Oy 2020. Discovery Ads – miksi sinun pitäisi aloittaa uusi Googlen lanseeraama mainonta jo tänään?  [Viitattu 21.10.2020]. Saatavissa: https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/discovery-ads

Valtari, H. 2020. Yrittäjä, Lähiömutsi-sivusto. Haastattelu 22.10.2020.

Kirjoittajat

Veera Jussila, muotoilija ja yrittäjä, opiskelee muotoilun YAMK-tutkintoa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Onni Oja, aluekoordinaattori ja liiketalouden YAMK -opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.

Sari Nyman, rahoitusasiantuntija ja liiketalouden YAMK -opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.

KTT Ritva Kinnunen työskentelee yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Artikkelikuva: Veera Jussila 2020

Julkaistu 11.2.2021

Viittausohje

Jussila, V., Oja, O., Nyman, S. & Kinnunen, R. 2021. Google Discover – uusi kanava sisällöntuottajille? LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/google-discover-uusi-kanava-sisallontuottajille/