Osallistuminen kansainvälisiin vaihtoihin on mahdollista myös lyhyempien intensiivikurssien muodossa, tuoden osallistujille ulkomaan vaihto kokemusta sitouttamatta koko lukukauden ulkomailla oloon. LAB-ammattikorkeakoulun partneruus Eurooppalaisessa ACEEPT Restonomikoulutuksen verkostossa mahdollistaa osallistumisen verkoston intensiiviviikkoon, joka ennakkotyöskentelyn jälkeen huipentuu viikon osallistumiseen järjestämisvuorossa olevan korkeakoulun kotipaikassa.

Kirjoittaja: Nina Haukemaa

Erasmus+ -ohjelman eurooppalainen liikkuvuus tukee korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan fyysisiä ja monimuotoisia ulkomaanjaksoja sekä monimuotoisia intensiivikursseja Euroopan ohjelmamaissa. Intensiivijaksoilla osallistujat pääsevät yhteistyöhön ja kosketuksiin alansa muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö mahdollistaa kieli-, viestintä-, ongelmanratkaisutaitojen ja kulttuurienvälisen osaamisen kehittymisen. (Opetushallitus 2023)

Monimuotoisten intensiivikurssien mahdollisuudet ja periaatteet

Monimuotoiset intensiivikurssit mahdollistavat joustavampia liikkuvuuden muotoja kuin perinteiset pitkäaikaiset vaihdot tai harjoittelujaksot ulkomailla. Lyhytkestoiseen 5-30 päivän mittaisen fyysisen liikkuvuuden lisäsi kurssiin on kuuluttava virtuaalinen jakso johon opiskelijoista ja/tai henkilöstöoppijoista koostuvat ryhmät osallistuvat. Virtuaalisessa osuudessa pedagogisina menetelminä ovat käytössä sekä yhteistoiminnalliset verkko-oppimisympäristöt että tiimityöskentely. (Opetushallitus 2023).

Osallistumassa tulee olla vähintään kolme korkeakoulua kolmesta eri Erasmus+ ohjelma maasta ja minimiosallistujamäärä on 15 oppijaosallistujaa ulkomailta. Oppijaosallistujien tutkintotasoa ei ole rajoitettu, vaan osallistujat voivat olla tutkinto-opiskelijoita aina tohtoritasoon asti, tai korkeakoulujen henkilökuntaa. Myös vierailevat opettajat kuten yrityksistä kutsutut asiantuntijat voivat osallistua monimuotoisille intensiivikursseille. Mukana toteutuksella omilla kustannuksillaan voi olla myös korkeakouluja Erasmus+ ohjelman ulkopuolelta tai jotka ovat Erasmus+ ohjelmamaista mutta eivät ole osallisena monimuotoisen intensiivikurssin konsortiossa. (Opetushallitus 2023).

Virtuaaliselle osuudelle ei ole asetettu ajallisia vaatimuksia, mutta virtuaalisen ja fyysisen jakson yhteenlaskettu minimilaajuus on kolme ECTS-opintopistettä. Toteutuksen tavoitteena tulee myös olla, että kurssin tulee tuottaa lisäarvoa jo olemassa oleviin korkeakoulujen opintojaksojen suorittamiseen. Samaa intensiivikurssia on mahdollista toteuttaa useampana vuotena esimerkiksi toisen koordinoivan Erasmus+ korkeakoulun toimesta. Huomioitavaa on, että koordinoivana ja hakijana toimivalle myönnetään rahoitusta intensiivikurssin kehittämiseen ja järjestämiseen liikkuvien osallistujien lukumäärän perusteella ja lähettävät korkeakoulut maksavat liikkuvien osallistujien apurahat omasta eurooppalaisen liikkuvuuden budjetistaan. (Opetushallitus 2023).

LAB-ammattikorkeakoulu ja joulupukki ACEEPT intensiiviviikolla

LAB-ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat ja henkilökunnan edustajat osallistuivat marraskuussa 2023 järjestetylle ACEEPT intensiiviviikolle, jota toteutettiin monimuotoisen intensiivin mahdollistamana. ACEEPT on yhdeksän eurooppalaisen restonomikouluttaja korkeakoulun partneriverkosto, joka toteuttaa vuosittain teemoitetun intensiiviviikon. ACEEPT verkoston periaatteisiin kuuluu, että verkostoon kuuluvista maista jokaisesta on mukana vain yksi korkeakoulu, tämä osaltaan varmistaa mahdollisimman kansainvälisen intensiiviviikon eikä yhden maan edustusto voi nousta yli 12 opiskelija osallistujaan. (Aceept 2023). ACEEPT intensiiviviikkoja on järjestetty jo 16 kertaa ja tämän vuoden intensiiviviikon järjestävänä korkeakouluna oli Thomas More ja se toteutettiin Antwerpenissä, teemalla “Future-Proof City Trips”. LAB-ammattikorkeakoulusta viikolle osallistui seitsemän opiskelijaa ja kolme henkilökunnan edustajaa.

Intensiiviviikon ohjelma on rakennettu niin, että osallistuvien oppilaitosten opiskelijat työskentelevät omana joukkueena ennakkotehtävien parissa. Päätehtävän tekeminen sijoittuu intensiiviviikolle ja siihen osallistujat jaetaan kansainvälisiin joukkueisiin niin että pääasiallisesti joukkueissa on vain yksi edustaja kustakin korkeakoulusta.

Ennen kansainvälisiin joukkueisiin jakautumista intensiiviviikolla järjestetään messut, jossa eri maiden joukkueet esittelevät edustamaansa maataan suunnittelemansa messuosaston avulla. Tänä vuonna Suomen joukkue esitteli Suomea jouluteemalla ja osastolla oli mm mahdollista tavata joulupukki, koristella ja maistella piparkakkuja ja maistella muitakin jouluisia makuja.

Vaikka viikko oli nimensä mukaisesti intensiivinen yli 14 tuntisine päivineen, toi osallistuminen kokemusta kansainvälisessä joukkueessa työskentelystä ja verkostoitumista. LAB-ammattikorkeakoulun intensiiviviikon järjestämisvuoro on 2025, jonka toteutuksessa pyritään tuomaan mukaan jotain uutta, jotain vanhaa ja tietysti tuomaan myös esille LABin monialaisuutta. Se mitä kaikkea LABin restonomiopiskelijat tuolle viikolle saavatkaan järjestettyä jää nähtäväksi kahden vuoden päästä.

Lähteet

Aceept. 2023. ACEEPT 2023 Antwerp Belgium. Viitattu 10.12.2023. Saatavissa https://aceept.jimdofree.com/

Opetushallitus. 2023. Korkeakoulutuksen eurooppalainen liikkuvuus 2021-2027 – yleistietoa. Viitattu 10.12.2023. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-eurooppalainen-liikkuvuus-2021-2027-yleistietoa

Kirjoittaja

Nina Haukemaa toimii osaamispäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Artikkelikuva: Elisaveta Miron

Julkaistu 20.12.2023

Viittausohje

Haukemaa, N. 2023. Erasmus+ BIP Blended Intensive Programmes intensiivikurssien mahdollistajana. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/erasmus-bip-blended-intensive-programmes-intensiivikurssien-mahdollistajana/