Bonehill Gaming-pelitapahtuma järjestettiin Luumäellä 15.-16.2.2020. Tapahtuma sisälsi lähiverkkopelaamista (lanit), kilpapelaamista, yleisöpelaamista ja pelimaailman tietoiskuja. Nopeasti kokeillen kehitetty tunnelmallinen tapahtuma kokosi paikanpäälle n. 130 ihmistä ja verkkoon lähes 500. Tapahtuma onnistui eri sidosryhmien mielestä hienosti, joten tässä kohtaa on hyvä kurkistaa kulissien taakse onnistumisen saloihin.

Kirjoittajat: Erno Salmela ja Elsa Melkko

Käänteinen suunnittelu paljasti menestystekijät

Onnistumisen edellytyksiä kaivettiin esiin ns. käänteisellä suunnittelulla (reverse engineering/backwards engineering), jolla tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai ohjelmiston purkamista osiin sen toiminnan logiikan ymmärtämiseksi. Käänteistä insinöörityötä on käytetty sekä laillisiin että laittomiin tarkoituksiin. Laillisella puolella yritys pyrkii esimerkiksi parantamaan aikaisemmin kehittämäänsä tuotetta tai tekemään siitä muokatun version uusille markkinoille. Laittomasta puolesta taas toimii esimerkkinä kilpailijan tekemä tekijänoikeuksin suojatun tuotteen kopiointi.

Tässä artikkelissa osiin puretaan MINT-projektissa kehitetty MINT-palvelu (MINT 2021), joka keskittyy nopeaan kokeilevaan kehittämiseen ja ihmisten toimintaan osana sitä. Käänteisen suunnittelun kautta löydettiin 12 keskeistä menestystekijää, joita voi hyödyntää myös muiden tuotteiden, tapahtumien tai palveluiden innovoinnissa.

Koulun liikuntasali muuttui e-sportstapahtuman areenaksi, kun sali täytettiin pöydillä, tietokoneilla ja pelaajilla.

Kuva 1. Tunnelmakuva Bonehill Gaming eSport -pelitapahtumasta (Kuva: Erno Salmela)

Bonehill Gaming-tapahtuman menestyskoodi

Tapahtuma ideoitiin, suunniteltiin ja järjestettiin aikavälillä lokakuu 2019 – helmikuu 2020. Välillä taiteiltiin kaaoksenkin reunalla, kun ennestään toisiaan tuntemattoman 35 ihmisen ryhmä lähti luomaan uutta tapahtumaa. Joukolla oli hyvin erilaiset koulutukselliset, ammatilliset ja kokemukselliset taustat, mutta heitä yhdisti rakkaus uudistamiseen, pelaamiseen tai näihin molempiin. Intohimon voima oli tässä tapauksessa onnistumisen kulmakivi. Käänteisellä suunnittelulla löydettiin seuraavat menestystekijät.

1. Tarjoa apua myyjille

Luumäen yritysasiamiehelle tarjottiin MINT-palvelun esittelypaketti, jossa esiteltiin, miten paikalliset yritykset tai julkisen sektorin toimijat voisivat hyödyntää palvelua. MINT-palvelu keskittyy auttamaan tarpeiden määrittelyssä, ideoiden sparraamisessa, korkeakouluyhteistyön avaamisessa, ihmisten verkottamisessa ja kokeilevan kehittämisen aloittamisessa.

2. Myy aktiivisesti

Luumäen yritysasiamies esitteli MINT-palvelua aktiivisesti paikallisille toimijoille ja löysi siitä kiinnostuneet. Hänellä oli Luumäellä hyvät ja syvät verkostot sekä aito innostus alueen kehittämiseen.

3. Mene asiakkaiden luokse

MINT-palvelun väki lähti yritysasiamiehen kanssa Luumäelle ns. iskujoukkovierailulle, jolla tapasi päivän aikana viisi toimijaa (kolme yrittäjää, kunta ja koulu). Näiltä kaikilta kartoitettiin tarpeita ja ideoita. Menemällä asiakkaiden luokse asiakkaat saavat yhteistyölle helpon startin ja toisaalta päästään näkemään paremmin asiakkaiden arkea.

4. Tunnista polttavin tarve ja lähde liikkeelle nopeasti

Nopein kokeilutarve tuli Luumäellä toimivasta Taavetin lukiosta. Lukiossa oltiin käynnistämässä yrittäjyyslukiota ja sen yhteyteen oppilaiden osuuskuntatoimintaa, joiden käynnistämisen vauhdittamiseksi tarvittiin nuoria kiinnostava pilotti. Esports-tapahtuma valikoitui pilotiksi heti ensimmäisellä iskujoukkovierailulla. Liikkeelle kannattaa lähteä siitä, mihin on polttava tarve.

5. Sitouta osallistamalla

Esports-tapahtuman järjestämisestä kiinnostuneet Luumäen lukion oppilaat, rehtori, opettaja ja nuorisotoimen edustajat tulivat Lappeenrannan kampukselle käänteiselle iskujoukkovierailulle. Vierailun yhteydessä aloitettiin yhdessä ideoida myös pelitapahtumaa. Tässä kohtaa oli olennaista, että tulevan tapahtuman kannalta lähes kaikki keskeiset henkilöt olivat jo heti alusta lähtien mukana. Sitoutuminen on aina parempaa silloin, kun pääsee itse vaikuttamaan kehitettävään asiaan.

6. Hyödynnä saatavilla olevat sopivimmat resurssit

Pelkkä polttava tarve ei riitä nopeaan käynnistämiseen, jos sopivia tekijöitä ei ole saatavilla. LUT-yliopistolla sattui olemaan käynnissä esports-tapahtumajärjestämisen kurssi, jolta 10 opiskelijaa voisi osallistua Luumäen tapahtuman ideointiin, suunnitteluun ja järjestämiseen. Esports-alalla on huomioitavaa se, että alan uutuuden takia juuri opiskelijoista löytyy Lappeenrannan kampuksen parhaat asiantuntijat.

7. Mene suunnittelemaan sinne missä tuotetta käytetään

Tapahtuman järjestäjäväki meni tutustumaan paikanpäälle tulevan tapahtuman tiloihin Taavetin koululle tarkemman suunnittelun aloittamiseksi. Samana päivänä toteutetussa suunnittelupalaverissa lukittiin tapahtumapaikan lisäksi myös tapahtuman nimi, ajankohta, aluekartta ja pääsisältö. Tämän seurauksena tapahtuma saatiin myytävään kuntoon sponsoreita, kilpapelaajia, yleisöä ja lähiverkkopelaajia varten.

8. Skaalaa verkoston avulla

Koulun tilat ja tekniikkaa saatiin maksutta käyttöön – samoin Lappeenrannasta esports-kurssin ja MINT-projektin kautta pelikoneita ja muuta tekniikkaa. Lisäksi eteläkarjalainen esports-organisaatio Trailblazers kiinnostui tapahtumasta ja sen kautta saatiin tapahtumaan mm. asiantuntija-apua. Verkoston voimalla olikin iso merkitys laajan ja laadukkaan ensitapahtuman pystyyn saamiseksi nopealla aikataululla. Luumäen yritysasiamies toimi aktiivisesti ja sai mukaan sponsoreita, jotka näkivät tapahtuman ydinarvona nuorille järjestettävässä tapahtumassa joka tuo lisää sykettä kuntaan.

9. Johda ja kannusta johtajuuteen

Sekalaisen joukon johtaminen oli tietenkin onnistumisen kannalta erityisen tärkeää. Tapahtumaidean kirkastuttua johtajuutta ottivat tilanteen mukaan useat avainhenkilöt. Yhteisen suunnan kiteytti dokumentoitu tapahtuma-brief, minkä ansiosta kautta kaikki tiesivät, mitä oltiin tekemässä. Sen sijaan jaettu vastuu on vaarallista, koska silloin odotetaan jonkun tekevän. Anna siis ”jokulle” nimi.

10. Hyödynnä intohimon voima

Uuden asian tekeminen motivoi selvästikin järjestäjäporukkaa – samoin se, että sai olla itse vaikuttamassa tapahtuman sisältöihin. Aidosti innostuneen väen määrä oli tällä kertaa poikkeuksellisen suuri – ja näistä valtaosalla oli myös hyvää osaamista. Uutta luotaessa paras tulos syntyy, kun osaaminen ja intohimo kohtaavat. Ja mahdollisen osaamisvajeen saa täytettyä intohimon voimalla.

11. Vaali sinnikkyyttä ja joustavuutta

Uuden luomisessa tulee aina vastaan kivikoita. Näin tälläkin kertaa, mutta niistä selvittiin intohimosta kumpuavan sinnikkyyden avulla. Joustavuus työajoissa oli tapahtuman järjestämisen kannalta avainasemassa, koska järjestäminen tapahtui pääasiassa työ- ja kouluajan ulkopuolella.

12. Ole ylpeä onnistumisesta ja kerro siitä myös muille

Järjestäjäväki oli selvästikin aikaansaannoksestaan ylpeä ja kertoi onnistumisesta myös eteenpäin. Myös tapahtumaosallistujat tykkäsivät ja jakoivat kokemuksiaan muillekin. Onnistumisissa on se hyvä puoli, että ne ovat yleensä tarttuvia – jos nuo pystyvät niin kyllä mekin!

Lähteet

MINT. 2021. MINT – Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen. Hankesivu. [Viitattu 11.3.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/mint-etela-karjalan-pienten-kuntien-innovaatio-ja-kokeiluekosysteemin-kehittaminen

Kirjoittajat

Erno Salmela on LUT-yliopiston tekniikan tohtori ja projektipäällikkö, jonka työ painottuu innovaatiojohtamiseen, erityisesti kokeilevaan innovointiin.

Elsa Melkko työskentelee projektipäällikkönä MINT-hankkeessa ja toimii myös TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/1608782 (CC0)

Julkaistu 12.3.2021

Viittausohje

Salmela, E. & Melkko, E. 2021. Bonehill Gaming-tapahtuman onnistumisen salat: Varasta tai parasta -menestyskoodi. LAB Pro. [Viitattu ja pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/bonehill-gaming-tapahtuman-onnistumisen-salat-varasta-tai-parasta-menestyskoodi/