LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa kehitetään pyörämatkailun yhteistyöketjuja ja palvelutarjonnan pyöräily-ystävällisyyttä yhteistyössä alueen matkailuyrittäjien ja muiden pyörämatkailusta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa (LAB-ammattikorkeakoulu 2022). Hankkeen henkilöstö kävi syyskuussa Saksan, Itävallan ja Sveitsin raja-alueella sijaitsevalla Bodenjärvellä sekä Vorarlbergin vuoristossa hakemassa mallia ja ideoita palvelujen kehittämiseen. Samalla matkalla oli mukana myös Päijät-Hämeen matkailuyrittäjiä.

Kirjoittaja: Päivi Tommola

Kohderyhmien valinnan haasteita ja mahdollisuuksia

Bodenjärvi ja Vorarlberg ovat pyörämatkailun kohteina vetovoimatekijöiltään ja kohderyhmiltään varsin erilaisia. Bodenjärvellä palvelut on selkeästi kohdistettu retkipyöräileville asiakkaille, joilla on vain vähän pyöräilykokemusta ja/tai matkaohjelmaan halutaan sisällyttää pyöräilyn ohella myös paljon muita aktiviteetteja, kuten esimerkiksi kaupunki- ja/tai rantalomailua. Vorarlbergissä palvelutarjonta on räätälöity maastopyöräilijöille, jotka arvostavat palveluiden korkeaa laatua ja nauttivat aktiivilomailusta vuoristo-olosuhteissa. Matkailun volyymi Bodenjärvellä on selkeästi suurempi kuin Vorarlbergissä, jossa yksittäisen matkailijan alueelle jättämä tuotto saattaa silti olla suurempi (Bodensee Tourismus GmbH 2022, Vorarlberg Tourismus GmbH 2022a).

Ennakko-odotuksiimme nähden hieman yllättäen molemmissa kohteissa palveluinformaatiota oli monin paikoin saatavana ainoastaan saksankielisenä. Tämä kertoo palveluntarjoajien valintojen ohella myös siitä, miten suuri markkina-alue saksankielinen Eurooppa pyörämatkailussa on. Havainto antoi meille perspektiiviä myös asiakasnäkökulmaan ja ideoita siitä, miten palvella nimenomaan saksankielistä Eurooppaa edustavia asiakkaita, jotka Päijät-Hämeessäkin ovat erittäin potentiaalinen pyörämatkailun kansainvälinen kohderyhmä. Vaikka saimmekin Bodenjärven alueelta paljon ideoita ns. matalan kynnyksen asiakkaiden tavoittamiseen (mm. pyörän vuokraus, kahvilapalvelut, taukopaikkarakenteet, reittien vaativuus/pituus), Päijät-Hämeen kannalta ehkä järkevämpi valinta kansainvälisen pyörämatkailun kohderyhmäksi on pyöräilyn aktiiviharrastajat. Lajivalinnan suhteen meillä on jo nyt laajempi palvelutarjonta kuin Bodenjärvellä; retkipyöräily, gravelpyöräily ja maastopyöräily ovat kaikki palvelutarjonnaltaan Päijät-Hämeessä potentiaalisia vaihtoehtoja.

Vorarlbergin matkailuorganisaatiolta saimme matkalla kuulla, että alueella on tehty taustatutkimusta, jonka avulla on pyritty mm. kohtauttamaan arkipyöräilyn ja matkailun reittitarjontaa sekä löytämään tietoa ko. alueen näkökulmasta potentiaalisimmista kohderyhmistä. Tutkimusten pohjalta kohderyhmiksi alueen maastopyöräilypalveluille on valittu mm. naisvaltaiset kaveriporukat sekä perhelomailijat. Palvelujen kehittämisessä on tällä alueella suunnattu katseet ensisijaisesti laatuun (Vorarlberg Tourismus GmbH 2022b). Myös omien havaintojemme mukaan juuri laatu ja pyöräily-ystävällisyys olivat niitä asioita, joista meidän Vorarlbergin retkeltämme kannattaa ottaa mallia.

Markkinoinnin näkökulmat ja reittiverkosto

Bodenjärvi on saanut englanninkielisen nimensä (Lake Constance) sen rantojen suurimmalta kaupungilta Konstanzilta. Havaintojemme mukaan paikalliset matkailutoimijat eivät tätä nimitystä juurikaan käytä, mutta päätellen googlehaun englantilaisten ja saksalaisten termien hakutuloksista asiakkaiden näkökulmasta tilanne saattaa olla toinen. Googlehaun analyysi antaa viitteitä myös siitä, että alueen selkeästi suosituin pyörämatkailureitti on järven kiertävä Bodensee Radweg, jota mekin opintomatkallamme testasimme.

Sekä Bodenjärvellä että Vorarlbergissä maisemat ovat eräs pyörämatkailun vahvimmista vetovoimatekijöistä. Bodenjärvellä maisemien kiinnostavuutta lisää niiden diversiteetti, sillä reittien lähimaastossa on tarjolla kaikkea rantateistä ja historiallisista kaupungeista omenatarhoihin ja viljelyalueisiin, joiden taustalla kohoavat korkeat vuoret. Vorarlbergissä liikutaan vuoristossa, ja ympäristö on selkeästi harvemmin asuttua ja vähemmän teollistunutta kuin Bodenjärvellä. Molemmissa kohteissa maisemat on markkinoinnissa tuotu vahvasti esille ja reittiverkosto on haluttu rakentaa nimenomaan näköalapaikkojen ja muiden maisemallisesti kiinnostavien kohteiden kautta. Bodenjärven rannoilta löytyy myös maisemiin ja luontoharrasteisiin liittyviä erityiskohteita, kuten lintubongarien oma hotelli sekä alueen monet toinen toistaan upeammat puutarhat. Aktiivilomailun ohella Bodenjärvi on myös erinomainen hyvinvointimatkailun kohde; onhan alueella runsas kylpylätarjonta.

Vaikka palvelujen pyöräily-ystävällisyyteen oli molemmilla alueilla kiinnitetty paljon huomioita, havaitsimme että tämän näkyväksi tekeminen ei ollut yhtä selkeää kuin meillä Päijät-Hämeessä. Suomessa käytössä on Pyörämatkailukeskuksen standardoima pyöräily-ystävällisyyden merkki, Tervetuloa pyöräilijä -tunnus (Bikeland 2022). Vierailumme kohdealueella monilla toimijoilla oli omat tapansa tuoda palveluidensa pyöräily-ystävällisyys esille. Jäinkin pohtimaan, onko tämä organisoinnin puutetta, vai merkki siitä, että pyöräily-ystävällisyys on alueella ennemmin standardi kuin poikkeustila?

Palvelujen saavutettavuus valokeilassa

Bodenjärven alueen ehdottomia vahvuuksia pyörämatkailun näkökulmasta on reittien ja palvelujen saavutettavuus. Liikkuminen alueella on helppoa ja melko edullista myös julkisen liikenteen kyydissä sekä vesiteitse että maalla. Reitit kulkevat pääosin helppoa tasamaata ja ovat hyvin opastettuja. Pyörien vuokraukseen on erittäin paljon tarjontaa, samoin kahvila- ja ravintolapalveluille. Tarvittaessa alueelta löytyy myös matkatavaroiden siirtoon omat palveluntarjoajansa. Reittien ja pyöräilyinfran saavutettavuuden lisäksi alueella oli kiinnitetty paljon huomiota myös siihen, että reiteillä pyöräilevät matkailijat pääsevät mahdollisimman helposti hyödyntämään kaupunkialueiden palveluita.
Kokonaisuutena alueen erinomaisen saavutettavuuden takana oli mm. seuraavia asioita:

 • Suurten kaupunkien läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet kohteeseen
 • Erinomaiset julkiset kulkuyhteydet alueen sisällä (laiva-, juna-, bussi)
 • Korkeuseroiltaan ja ajopohjaltaan helppo ja hyväkuntoinen reittiverkosto
 • Laaja reittivalikoima, josta löytyy sopiva reitti monen mittaiselle lomalle
 • Segmenteittäin hyvin tuotteistetut reitit
 • Reitti-informaation saavutettavuus verkossa
 • Reittien opastus maastossa ja taukopaikkarakenteet
 • Kahvila- ja ravintolapalvelujen saavutettavuus (reittien läheisyys, pyöräilyä tukevat rakenteet)
 • Kaupunkialueiden palvelujen saavutettavuus (lukittavat pyörätelineet, huoltopisteet)
 • Palveluiden pyöräily-ystävällisyys
 • Matkailukäyttöä tukeva arkipyöräilyn infrastruktuuri

Vaikka yllä oleva lista on melko pitkä, löysimme palvelujen saavutettavuudessa myös kehitettävää liittyen mm. kansainväliseen palveluinformaatioon sekä reittien pirstaleisuuteen. Kokonaisuutena vierailu vastasi odotuksia ja antoi uusia ideoita pyörämatkailun palvelujen kehittämiseen Päijät-Hämeessä. Se myös vahvisti matkalle osallistuneiden yrittäjiemme motivaatiota ja kiinnostusta pyörämatkailua kohtaan ja tuki yhteistä käsitystämme siitä, että Päijät-Hämeessä on paljon potentiaalia kansainvälisen pyörämatkailun kehittämiseen.

Lähteet

Bikeland.fi. 2022. Tervetuloa pyöräilijä -tunnus. Viitattu 27.9.2022. Saatavissa https://www.bikeland.fi/tervetuloapyorailijatunnus

Bodensee GmbH Tourismus. 2022. Bodensee. Viitattu 27.9.2022. Saatavissa https://www.bodensee.eu/en/what-to-do/active/cycling

LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. Viitattu 27.9.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Vorarlberg GmbH Tourismus. 2022a. Cycling in Vorarlberg. Viitattu 27.9.2022. Saatavissa https://www.vorarlberg.travel/en/bike-e-bike-and-mountain-bike/cycling-in-vorarlberg/

Vorarlberg GmbH Tourismus. 2022b. Cycling in Vorarlberg. Suullinen esitys 21.9.2022. Julkaisematon.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Artikkelikuva: Päivi Tommola

Viittausohje

Tommola, P. 2022. Benchmarking pyörämatkailun kehittämisen työkaluna. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/benchmarking-pyoramatkailun-kehittamisen-tyokaluna/