Asiantuntijatyötä kannattaa kehittää niin, että huomioi miten ylläpitää vireystilaa. Työtä voi buustata monella eri tavalla ja tehdä työstä itselle sopivaa.

Kirjoittajat: Emmi Ollila & Heidi Myyryläinen

Pohditko koskaan, tohditko soutaa soutulaitteella työpaikan kuntonurkkauksessa? Tai mitä kollegat tuumivat, jos taukojumppailet työkaverin kanssa ulkopunttisalilla ja kiipeät jumppatelineen huipulle kokousten välissä? Tai keinut virkaten korituolissa samalla kun kuuntelet webinaaria? Nämä kaikki ja moni muu virkistävä tekeminen voivat tukea työssä jaksamista, auttaa luomaan työstä oman näköistä sekä tukea aktiivista oppimista työpäivän aikana.

Mikrotauotus, taukojumppa ja työn tuunaaminen itsensä näköiseksi kysyvät kuitenkin toisinaan rohkeutta. Asiantuntijuuteen liittyy ulkoisia normeja, ja joskus käsityksiä voi olla hyvä myös uudistaa. Työfysioterapeutti Riikka Ilmivalta piti inspiroivan  verkkokoulutuksen, jossa hän kertoi kognitiivisen suorituskyvyn terävöityvän ja jännityksen helpottavan jo kolmen minuutin reippaalla liikunnalla. Mainiona esimerkkinä Ilmivalta kertoi noudattaneensa omia oppejaan ja jumpanneensa kollegansa Kati Boijer-Spoof Heikinheimon kanssa ennen YLE-aamun suoraa lähetystä studiossa. (Ilmivalta 2023a.) Tällainen heittäytyminen voi parhaimmillaan lisätä kaikkien uskallusta liikkua työn lomassa.

Työrooleihin liittyy monenlaisia odotuksia

Organisaatiolla on vaikutusta siihen, miten työroolit koetaan. Yksilöt pyrkivät mukautumaan organisaationsa normeihin (Morgeson ym. 2010). Siksi asiantuntija saattaa miettiä, tohtiiko työpaikalla pitää taukojumppaa. Onneksi nämä asiat elävät ja muotoutuvat myös jatkuvasti. Työrooleihin liittyy monenlaisia odotuksia, mutta ihmiset voivat myös uudistaa toimintakulttuuria omassa yhteisössään. Oman yhteisön kulttuuria voi rakentaa sellaiseksi, joka huomioi ihmiset ja ihmisten hyvinvoinnin paremmin.

Yhteiskehittäminen ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen työpäivään vaativat rohkeutta

Oppimisen ja yhteiskehittämisen kannalta on hyödyllistä rakentaa luottamusta ja uskallusta. Yhtenä askeleena on omien kokemusten jakaminen kollegoiden kanssa: Miten sinä pidät itsesi virkeänä etäkokouksissa? Miten saat luovan vaihteen päälle? Mikä sinua auttaa keskittymään hybridityössä? Vastaukset voivat vaihdella laidasta laitaan aina piirretyistä muistiinpanoista (sketch notes) kuljeskeluun ja puuhailuun langattomat kuulokkeet korvilla. Ajattelu on terävimmillään, kun olemme liikkeessä tai heti liikkeen jälkeen. Työpäivän aikainen fyysinen aktiivisuus onkin alihyödynnetty voimavara. (Ilmivalta 2023.) Liikkumisen lisäämistä työpäivän aikana onkin pyritty tukemaan esimerkiksi sähköisesti säädettävien pöytien ja kävelytaukojen avulla (Punakallio ym. 2019, 17).

Samalla kun on totta, että moniajo (multitasking) kuormittaa ja johtaa helposti siihen, että asioita ei saa tehtyä kunnolla, on myös totta, että opimme ja ymmärrämme asiat syvällisesti työstämällä aktiivisesti uutta tietoa (Clinton-Lisell 2022). Esimerkiksi luokanopettajien viisautta on jo pitkään ollut antaa oppilaille sormeiltavaa oppituntien aikana, kannustaa piirusteluun tai sormivirkkaamiseen keskittymiskyvyn ylläpitämiseksi, antaa oppilaiden käydä teroittamassa vaikka kynää monta kertaa tunnin aikana tai pomppia pallotuolilla. Puuhailu, liikuskelu, käsityöt, musiikki, värikkäät muistiinpanot reunapiirroksilla tai etätyöläisten arjessa vaikka kukkien kastelu voivat parhaimmillaan tukea keskittymistä esimerkiksi Teams-kokouksissa tai webinaareissa. Luonnollisesti liikuskelun aikana voi tunnustella, helpottuuko keskittyminen ja virkistyykö olo vai haittaako kyseinen puuha keskittymistä juuri sillä hetkellä. Sopivasti nivottuna liikuskeluun voi kommentoida, kysyä, ihmetellä, jakaa omia esimerkkejä tai pohtia, miten vaikkapa kokouksessa kuultua voisi hyödyntää. Tämä kaikki voi tukea tiedon aktiivista käsittelyä ja auttaa ylläpitämään vireystilaa.

Olemme yksilöitä ja eri keinot toimivat eri ihmisillä ja eri tilanteissa. Viisautta lieneekin tunnistaa itsessään, milloin toiminta menee haitallisen moniajon puolelle ja milloin se on tilanteeseen sopivaa ja vireystilaa ylläpitävää. Esimerkiksi sähköposteihin vastaaminen samalla kun kuuntelee kokousta voi kuormittaa, kun taas kuljeskelu ei vaadi samalla tavalla ajatustyötä ja voi tukea keskittymistä. Lisäksi on tietysti syytä huomioida, miten oma toiminta vaikuttaa muiden keskittymiseen ja millainen liikuskelu on eri tilanteissa sopivaa. Keskeistä lieneekin antaa itselleen ja toisille lupa pohtia rohkeasti, mikä tukisi minun, sinun ja meidän työtämme.

Millaisia vinkkejä sinä antaisit kollegoille? Mikä helpottaa sinun keskittymistäsi etätyöpäivän aikana? Kokeeko kollega samoin? Mikä auttaisi teitä olemaan luovia yhdessä työpäivän aikana? Muun muassa näihin kysymyksiin myös Distance LAB -hankkeessa etsitään vastauksia. Tavoitteena on etsiä ja rakentaa parhaita käytäntöjä, jotka tukevat vuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä etä- ja hybridityössä. Hankkeessa luodaan yhdessä kansainvälisen konsortion kanssa työkaluja etätyön tueksi sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Kohderyhminä ovat yritykset, julkiset organisaatiot ja kaikki yhteisöt, jotka kaipaavat uusia näkökulmia yhteistyöhön etäaikana. (LAB 2023.)

Hienoimpia yhteisöllisyyden hetkiä työkavereiden kanssa voi toisinaan olla, kun oman työn omistajuuteen ja itsensä näköiseksi tekemiseen liittyviä ajatuksia pääsee jakamaan ja kuulemaan, mitä muut tekevät. Tämä vaatii kuitenkin psykologista turvallisuutta ja sopivan ryhmän, sillä kuten todettu, yhteisömme normit ohjaavat meitä siihen, millaisina asiantuntijoina uskallamme itsemme näyttää. Tohtisimmeko jonkin kokouksen alussa tai keskellä jumpata yhdessä muutaman minuutin? Se voisi tukea yhteisöllisyyden rakentamisessa ja saada kaikille virkeämmän olon. (Ilmivalta 2023a). Rohkaistaan kaikkia luomaan ilmapiiriä ja tapoja, joissa ihmiset voivat hyvin ja tohtivat tehdä työstään itsensä näköistä!

Lähteet

Clinton-Lisell, V. 2022. Go on, admit it. You’re multitasking. Here’s how to do it better. Psyche. 12.09.2022. Viitattu 12.12.2023. Saatavissa https://psyche.co/ideas/go-on-admit-it-youre-multitasking-heres-how-to-do-it-better

Ilmivalta, R. 2023a. Keho tietotyössä – 2. Buustia aivotyöhön. Eduhouse. Viitattu 7.12.2023. Saatavissa https://app.eduhouse.fi/palvelu/koulutukset/61804775-keho-tietotyossa-2-buustia-aivotyohon

Ilmivalta, R. 2023b. Keho tietotyössä – 1. Lajityypillisesti sopiva työpäivä. Eduhouse. Viitattu 7.12.2023. Saatavissa https://app.eduhouse.fi/palvelu/koulutukset/52986904-keho-tietotyossa-tasmavinkeilla-eroon-krempoista-ja-boostia-aivojen-suorituskykyyn

LAB. 2023. Distance LAB – remote service hub for SME’s and public sector. Viitattu 18.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/en/project/distance-lab-remote-service-hub-smes-and-public-sector

Morgeson, F. P., Dierdorff, E. C., & Hmurovic, J. L. 2010. Work design in situ: Understanding the role of occupational and organizational context. Journal of Organizational Behavior. Vol. 31(2–3), 351–360. Viitattu 7.12.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1002/job.642 

Obling, A. R. 2023. Professional identity reconstruction: Attempts to match people with new role expectations and environmental demands. Management Learning. Vol.  54(4), 468–488. Viitatttu 7.12.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1177/13505076211070906

Punakallio, A., Halonen, J., Pehkonen, I., Turpeinen, M., Turunen, J., Remes, J., Lusa, S. & Miranda, H. 2019. Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi : Tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä? Työterveyslaitos. Viitattu 7.12.2023: Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:9789522618481

Kirjoittajat

Emmi Ollila ja Heidi Myyryläinen toimivat LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijoina.

Artikkelikuva: Asiantuntijatyö on laadukkaampaa kun huomioi inhimillisyyden työssä. Photo by Aziz Acharki on Unsplash.

Julkaistu 19.12.2023

Viittausohje

Ollila, E. & Myyryläinen, H. 2023. Asiantuntijakin on ihminen. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/asiantuntijakin-on-ihminen/