Koronaviruksen maailmanlaajuinen leviäminen vaikutti monen yrityksen toimintaan ja markkinointitapaan. Ihmisten median käyttö muuttui vuonna 2020 pandemian edetessä ja yritysten siirtyessä jopa 100% etätyöhön. Ketterät yritykset pystyvät vastaamaan muuttuneeseen maailman tilanteeseen keskittämällä huomionsa yrityksen sosiaalisen median markkinointiin. Sosiaalisen median trendejä tulee ja menee, mutta osaan on yritysten syytä tutustua tarkemmin.

Kirjoittajat: Maiju Suokas, Ville-Veikko Perkiö ja Ritva Kinnunen

Sosiaalisen median suosio kasvaa yhä. Tähän osasyynä on koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot. Kun ihmiset eivät ole päässeet olemaan kanssakäymisessä toistensa kanssa tavalliseen tapaan, on aikaa kulutettu enemmän sosiaalisessa mediassa. Suomen osalta tilanteesta kertoo esimerkiksi Tilastokeskuksen (2020) tuoreimmat tilastot yhteisöpalveluiden käyttäjämääristä. Niiden mukaan kasvua oli 8 % edellisvuoteen verrattuna. Poikkeuksellisen kasvusta teki käyttäjämäärien lisääntyminen erityisesti vanhemmissa ikäluokissa. Kyseisen tilaston mukaan käytetyin oli Facebook, jota seurasi 16–89-vuotiaista 58 prosenttia.

Sosiaalisen median suosion kasvaessa myös somevaikuttajien hyödyntäminen markkinoinnissa on koko ajan lisääntynyt. Ping Helsingin (2020) yhdessä Jyväskylän yliopiston ja Åbo Akademin kanssa toteuttaman tutkimuksen mukaan somevaikuttajien suosituin alusta on Instagram. Syitä somevaikuttajien hyödyntämiseen markkinoinnissa on monia. Ehkä yllättäenkin somevaikuttajat koetaan kohtuullisen luotettaviksi. Ping Helsingin tutkimuksen mukaan 15–24-vuotiaat kokevat seuraamiensa somevaikuttajien välittämän tiedon yhtä luotettavaksi ystävien ja tuttavien kertomaan verrattuna. Oleellista markkinoinnin kannalta on myös mainoksen muuttuminen somevaikuttajan esiintuomana personoiduksi. Tapinfluence ja Nielsen Catalina Solutions (2016) toteuttivat yhden ensimmäisistä markkinatutkimuksista vaikuttajamarkkinoinnin hyötyihin liittyen vuonna 2016. Tulos kertoi, että personoinnilla oli suuri merkitys mainoksen vaikuttavuuteen tavalliseen bannerimainokseen verrattuna. Myös brändimarkkinointiin keskittyneen Epsilon (2018) tutkimus päätyi samaan lopputulokseen. Kuluttajista 80 % tekee ostopäätöksen herkemmin, mikäli mainos on hänelle personoitu.

Yksi sosiaalisen median hyödyistä luotettavuuden ja personoinnin ohella on tavoitettavuus. Suosittujen somevaikuttajien kautta on mahdollista tavoittaa isoja käyttäjäryhmiä kerralla. Laajan tavoitettavuuden ohella myös vaikuttajamarkkinoinnissa on näkynyt trendi täsmällisempään kohdentamiseen. Markkinoinnin suuntaaminen useampaan kapeampaan kohderyhmään tuo omat etunsa. Somevaikuttajalla, jolla on vähemmän seuraajia, on mahdollisuus olla enemmän kanssakäymisessä seuraajiensa kanssa. Siten myös markkinaviestistä saadaan luotettavampi ja puhuteltua kuluttajia eri näkökulmista. Reagoimalla sosiaalisen median päivitykseen, käyttäjä tulee myös levittäneeksi markkinointiviestiä eteenpäin omille seuraajilleen. Tutkimuksen mukaan 15–24-vuotiaat ovat aktiivisimpia reagoimaan näkemäänsä sisältöön. (Ping Helsinki 2020.)

Vastuullisuus saa näkyä

GlobalWebIndexin (2020) tekemään tutkimukseen osallistuneista 72% koki tärkeäksi, että yritykset keskittyvät toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti. Vain 6% mielestä yritysten keskittyminen kestävään kehitykseen ei ole oleellista tässä maailmantilanteessa. Tutkimuksessa keskityttiin juuri koronaviruksen aiheuttamaan maailman tilanteen muutokseen, kuinka se on vaikuttanut ihmisten toimintaan ja ajatuksiin. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että yritysten tulisi tuoda esille omia toimiaan, jotka tukevat kestävää kehitystä. Tämä tulisi ottaa huomioon myös somevaikuttajan valinnassa.

Sosiaalisen median alustoja tulee markkinoille lisää

Uusia sosiaalisen median alustoja nousee suosioon aika ajoin. Nousevana trendinä voidaan nähdä livesisältöjen tuottaminen. Esimerkkinä toimii vasta hiljattain lanseerattu Clubhouse. Sovellus perustuu livekeskusteluun ilman videokuvaa aihealueittain luoduissa virtuaalihuoneissa. Siten se ei ole perinteinen sosiaalinen media, jossa jaetaan sisältöä katsottavaksi. Helsingin Sanomien artikkelissa todetaan, että startup-yhtiöt ja pääomasijoittajat ovat löytäneet sovelluksen hyödyt. (Helsingin sanomat 2021a.) Tämäntyyppinen toteutus mahdollistaakin aivan uusia keinoja yritykselle olla vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa suoraa tai valitun somevaikuttajan kautta.

Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen markkinoinnissa

Lisätyn todellisuuden (AR) käyttö on kasvanut muutaman viime vuoden aikana ja koronan oletetaan antavan sille lisää kasvuvauhtia. ABI Researchin tekemän tutkimuksen perusteella AR:n odotetaan kasvavan vuosina 2021–2025 yli 100% vuotuista kasvuvauhtia. (Ficom 2020.) Instagramissa lisättyä todellisuutta on hyödynnetty tarinoiden filttereissä. Filtterillä tarkoitetaan ominaisuutta, jolla voidaan muokata kuvaa tai videota. Suomalainen huonekalualan yritys Himmee hyödynsi tätä mahdollisuutta ja kehitti oman Instagram-filtterinsä. Käyttäjä voi sijoittaa filtteriä käyttämällä haluamaansa ympäristöön (esimerkiksi olohuoneeseen kuten kuvassa 2.) yrityksen valaisimen.  Näin asiakas saa paremman kuvan siitä sopisiko tuote hänen kotiinsa. Yrityksen osalta tämä vähentää tuotepalautuksia ja lisää yrityksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. (STT Info 2021.) AR:n suosion voidaan odottaa kasvavan sosiaalisen median markkinoinnissa tulevina vuosina. Yritys voi helposti tuoda esille omia filttereitä osana vaikuttajamarkkinointistrategiaansa, jotta kuluttajat löytävät ne ja näkevät niiden hyödyt.

Kuvassa on olohuone, jossa on sohva ikkunan edessä sekä kaksi pientä pyöreätä pöytää. Toisella pöydällä on päällä olevan lamppu ja toisella kukkakimppu.

Kuva 1. Näyttökuva Himmeen Instagram-filtterin testauksesta (Kuva: Maiju Suokas)

Mitä seuraavaksi

Uusissa sosiaalisen median palveluissa ja lisätyn todellisuuden sovelluksissa yhdistyy samoja teemoja vaikuttajamarkkinoinnin trendien kanssa. Somevaikuttajat tarjoavat tehokkaan tavan yritykselle erottautua, tavoittaa eri käyttäjäryhmiä sekä rakentaa omaa brändiä huomioiden yrityksen arvot. Viitteitä tulevasta voidaan nähdä sosiaalisen median jättiläisen, Facebookin, kehityshankkeista. Horizoniksi nimetty palvelu pyrkii hyödyntämään virtuaalitodellisuutta sosiaalisessa mediassa (Facebook, 2020). Mikäli palvelusta onnistutaan tekemään teknisesti helposti lähestyttävä, virtuaalitodellisuus tarjoaa taas erilaisen keinon myös vaikuttajamarkkinointiin. On helppo päätellä, että vaikuttajamarkkinoinnin suosio jatkaa kasvuaan.

Lähteet

Epsilon. 2018. New Epsilon research indicates 80% of consumers are more likely to make a purchase when brands offer personalized experiences. [Viitattu 17.2.2021]. Saatavissa: https://us.epsilon.com/pressroom/new-epsilon-research-indicates-80-of-consumers-are-more-likely-to-make-a-purchase-when-brands-offer-personalized-experiences

FiCom. 2021. Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus. [Viitattu 18.2.2021]. Saatavissa: https://www.ficom.fi/ict-ala/tietopankki/internetpalvelut/lisatty-todellisuus-ja-virtuaalitodellisuus/lisatty-todellisuus-ja-virtuaalitodellisuus/

Facebook. 2020. Facebook Horizon Welcomes Its First Virtual Explorers. [Viitattu 4.3.2021]. Saatavissa: https://about.fb.com/news/2020/08/facebook-horizon-welcomes-first-virtual-explorers/

GlobalWebIndex. 2020. Coronavirus Research. Multi-market research wave 5. [Viitattu 4.3.2021]. Saatavissa: https://www.globalwebindex.com/hubfs/1.%20Coronavirus%20Research%20PDFs/GWI%20coronavirus%20findings%20July%202020%20-%20Multi-Market%20Research%20(Release%2011).pdf

Helsingin sanomat. 2021a. Suomen startup-väki innostui Clubhouse-äänisovelluksesta, johon pääsee vain kutsusta. [Viitattu 18.2.2021]. Saatavissa: https://www.hs.fi/talous/art-2000007801944.html

Helsingin sanomat. 2021b. Clubhouse on uusi sosiaalisen median sovellus, jonka suosio nousee kovaa vauhtia – Tästä on kyse. [Viitattu 17.2.2021]. Saatavissa: https://www.hs.fi/nyt/art-2000007797148.html

Ping Helsinki. 2020. Alle 25-vuotiaat luottavat somevaikuttajiin enemmän kuin perinteiseen mainontaan. [Viitattu 17.2.2021]. Saatavissa: https://pinghelsinki.fi/miten-vaikuttaja-vaikuttaa-tutkimus/

STT info. 2020. Suomalainen valaisin valmistaja Himmee tuo sisustusapua Instagramiin lisätyn todellisuuden avulla. [Viitattu 17.2.2021]. Saatavissa: https://www.sttinfo.fi/tiedote/suomalainen-valaisin-valmistaja-himmee-tuo-sisustusapua-instagramiin-lisatyn-todellisuuden-avulla?publisherId=69818203&releaseId=69888861

Tapifluence. 2016. Sales Effect Study: Influencer Marketing – Nielsen Catalina Solutions (NCS). [Viitattu 17.2.2021]. Saatavissa: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1882019/TapInfluence/Resources/1009%20-%20Nielsen_Study_Case_Study.pdf

Tilastokeskus 2020. Internetin käyttö medioiden seuraamiseen ja viestintään lisääntynyt. [Viitattu 10.2.2021]. Saatavissa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2020/sutivi_2020_2020-11-10_tie_001_fi.html

Kirjoittajat

Maiju Suokas, palveluasiantuntija ja liiketalouden YAMK -opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.

Ville-Veikko Perkiö, sijoitusasiantuntija ja liiketalouden YAMK -opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.

KTT Ritva Kinnunen työskentelee yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä.

Artikkelikuva: https://pxhere.com/fi/photo/1611994 (CC0)

Julkaistu 7.5.2021

Viittausohje

Suokas, M., Perkiö, V.-V. & Kinnunen, R. 2021. Vaikuttajamarkkinoinnin suosio jatkaa kasvuaan. LAB Pro. [Viitattu pvm]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/vaikuttajamarkkinoinnin-suosio-jatkaa-kasvuaan/