Sattumalla on usein osuutta monien asioiden edistymiseen tai onnistumiseen, ehkä enemmän kuin siinä hetkessä huomaammekaan. Voisiko sattuman mahdollisuutta sitten jotenkin lisätä tai parantaa omaa kykyä havaita sattuman esille nostamia mahdollisuuksia? Entä voiko yksilö kehittää kykyään tarttua mahdollisuuksiin, kun niitä ilmenee? Tässä tekstissä pohditaan lyhyesti edellä mainittuja kysymyksiä ja muutamia toimintatapoja, joilla missä tahansa organisaatiossa voidaan rikkoa totuttua kaavaa.

Kirjoittaja: Pasi Juvonen

Sattuman esivalmisteluja

Aikanaan joukkuepelejä harrastaessa tuli tutuksi sanonta ”mitä enemmän treenaa, sitä paremmin pomppii”. Kokemus erilaisista tilanteista ja tieto, millaisiin jatkotilanteisiin niiden kautta voitaisiin päätyä, kehittyi toistojen ja yhdessä joukkuekavereiden kanssa käytyjen pelin kulkuun liittyvien pohdintojen kautta. Tuttujen tilanteiden toistuessa lukemattomia kertoja joukkuepelin pelaamiseen liittyvät perusrutiinit siirtyivät alitajuisiksi ja mieli sai vapautta vaellella luovassa tilassa. Tämä taas paransi kykyä ennakointiin laajentamalla ajatusta siitä mikä pelissä on mahdollista, tuoden siten uusia variaatioita peliin, kehittäen sitä edelleen. Parhaimmillaan luova tapa pelata oli koko kentälliselle yhteinen ja monelle vastustajalle yllättävä. Vaikka moni vastustaja kommentoi, että meillä kävi vain ”hyvä säkä”, voisi kuitenkin ajatella, että kyse oli ainakin osittain ansaitusta onnesta.Sattumaa voi kutsua myös serendipiteetiksi ja silloin tarkoitetaan yleensä sattuman roolia tieteellisessä keksimisessä. Serendipiteettiä ilmenee todennäköisimmin silloin kun henkilöllä on laaja tietopohja käsillä olevasta aiheesta. Ensiarvoisen tärkeää on myös hakeutua tilanteisiin, joissa antaa sattumalle mahdollisuuden näyttäytyä. Tämä voi tilanteen mukaan tarkoittaa sinnikästä toistuvaa kokeilemista, kokeilujen tulosten analysoimista ja niistä oppimista tai vaikka aktiivista erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin hakeutumista. Kun edellisiin yhdistetään tavoite ja jonkinlainen alkuhahmotus tai ”vainu”, mistä suunnasta ratkaisua kannattaa lähteä etsimään (Hakala 2013), on keskeiset valmistelevat toimet mahdollisuuden näyttäytymisen eteen tehty.

Onnen ongintaan

Mahdollisuuksia muuttaa jotain nykyistä toisenlaiseksi näyttäytyy meistä monelle. Osa hyödyntää esiin tulevat mahdollisuudet ja osa ei. Joskus pitkä kokemus ja matkan varrella tapahtuneet aiemmat epäonnistumiset voivat merkittävästi vähentää kiinnostusta asioiden muuttamiseen. Tällöin mahdollisuuden ikkunan ollessa auki voi käydä niin, että ainoastaan odotetaan, että se menee uudestaan kiinni.

Silloin kun tavoitteena on löytää jotain uutta, vaikka avata uusi liiketoimintamahdollisuus tai kontaktoida sopiva kansainvälinen ammatillinen osaaja, systeemi ykkösestä (Kahneman 2012) eli intuitiivisesta, aiempien kokemusten avulla erittäin nopean päättelyn mahdollistamasta systeemistä voi olla sekä hyötyä että haittaa. Kahnemanin mukaan (2012, 61) ”the quality of pastness is an illusion”, eli se että on törmännyt johonkin asiaan aiemmin, ei tee siitä oikeampaa kuin joku toinen, ainoastaan tutumman. Sen lisäksi meillä on epävarmoissa tilanteissa taipumus valita tuttu vaihtoehto ja usein sitä ennen ottaa mallia muusta laumasta.

Kun tunnistamme omat evoluution tuottamat ja yksikölliset taipumuksemme välttää epävarmuutta eli ”mennä helpolla”, voimme tietoisesti alkaa muuttaa tätä ja pienin askelin asettaa tavoitteita sopivalle tasolle ja toimia eri tavalla kuin aiemmin. Silloin kun lähdetään liikkeelle kauempaa, voi tavoite alkuun olla matalammalla, esimerkiksi olla läsnä jossain tapahtumassa muita häiritsemättä.

Mikäli kokemusta uuden etsimisestä on jo pohjalla, voi tavoitetasoa nostaa. Kun haluaa rakentaa yhteistyötä, voi miettiä asiaa kokeneiden myyjien opeilla eli selvittää, mikä tuottaa ihmisille arvoa ja tarjoutua auttamaan heitä saamaan se. Luonnollisesti arvoa täytyy syntyä myös itselle, molempien hyötyminen on hyvä lähtökohta jatkokeskusteluille.

Silloin kun ollaan myymässä jotain: omaa ideaa, yhteistyön aloittamista, tuotetta tai palvelua, on varsin tavallista, että kaikki ei onnistu heti. Usein alussa tulee pettymyksiä ja epäonnistumisen kokemuksia. Näistä ei pidä lannistua, vaan käydä huolellisesti läpi tilanne, ja jos mahdollista, pyytää myös palautetta ajatuksella ”miksi et ostanut?” On hyvä pitää mielessä joskus esitetty väite, jonka mukaan monien tuntema Angry Birds -peli oli sen tekijäyhtiölle yli 50. yritys.

Oikealla tavalla eksyksiin

Asta Raami (2016) kehottaa hakeutumaan ”eksyksiin oikeilla raiteilla”. Tätä periaatetta on sovellettu jo kauan ennen Raamin kirjaa, kun on hakeuduttu vaihtelevan aktiivisesti sellaisiin ympäristöihin, joissa on paikalla monenlaista osaamista ja eri tavalla ajattelevia ihmisiä. On myös arvokasta mennä oman osaamisen reuna-alueille kuuntelemaan ja havainnoimaan, ”missä mennään” jossain toisella alalla ja millä keinoin siellä tuotetaan ratkaisuja. Usein käy niin, että huomaa pian, mitä opittavaa on ja toisaalta, mitä annettavaa (arvoa) voisi olla. Tämä on hyvä tulokulma keskustelunavaukseen.

Nyt loppuvuodesta toteutuvilla konferenssimatkoilla on taas tilaisuus soveltaa hallitusti eksyksissä olemista. Kannattaa olla aktiivinen, kohdata, tutustua ja kysellä. Mahdollisuuden näyttäytyessä siihen kannattaa tarttua. Ennakkotietoa muista osallistujista on jo kerätty ja tavoitteet laadittu. Havaintoihin ja oppeihin kannattaa palata myöhemmin. Tällaisilla toimintavoilla LAB-ammattikorkeakoululle kuten mille tahansa muullekin organisaatiolle syntyy väistämättä uusia mahdollisuuksia.

Lähteet

Hakala, J. 2013. Luova laiskuus. Helsinki: Gummerus.
Harma, O. 2015. Myyntitykki kertoo. Helsinki: Talentum.
Kahneman, D. 2012. Thinking, fast and slow. London: Penguin Books Ltd.
Raami, A. 2016. Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. Helsinki: Kustantamo S&S.

Kirjoittaja

Pasi Juvonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa innovaatioiden kaupallistaminen -vahvuusalueen TKI-johtajana.

Artikkelikuva: diegobarruffa. 2017. Noppaa, pelata, satunnaisesti, onnekas. Pixabay-License. Viitattu 20.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/noppaa-pelata-satunnaisesti-onnekas-2777809/

Julkaistu 24.11.2023

Viittausohje

Juvonen, P. 2023. Sattuma suosii valmistautunutta mieltä. LAB Pro. Viitattu pvm. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/sattuma-suosii-valmistautunutta-mielta/